placeholder

Avís Legal

Benvinguts a la nostra web ubicada a https://www.onelteatrebatega.cat/.A continuació  t’expliquem els termes i condicions d’ús  de la mateixa. Recorda  que la utilització d’ aquesta web  li  confereix  la condició d’ usuari/a i implica la total acceptació del seu contingut, sense limitacions ni exclusions mentre la utilitzi  o hi sigui connectat/da. Si us plau  llegeixi detingudament aquest avís legal. Si te qualsevol dubte o recomanació, o vol fer-nos algun comentari, pot enviar-nos un correu a  comunicacio@onelteatrebatega.cat.

1.-DADES IDENTIFICATIVES DEL TITULAR DE LA WEB

En compliment del que disposa l’article 10 de la Llei  34/2002  de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, l’ informem que el titular d’ aquesta web és l’ Associació ON EL TEATRE  BATEGA, al que també ens podem referir en aquest text com a EL  TITULAR, amb NIF G10579019  domiciliada a BARCELONA, C/Mallorca 497 planta 2.

La nostra entitat està inscrita en el Registre de Cooperatives de la Generalitat de  Catalunya amb el número 71443.

Pot contactar amb nosaltres, bé a l’adreça postal indicada  o trucant-nos al telèfon 626 871 356, així com també  enviant-nos  un correu a comunicacio@onelteatrebatega.cat.    

2.-CONDICIONS D’ACCÉS,  UTILITZACIÓ, I, FUNCIONAMENT DE LA WEB

L’accés a la nostra web és lliure, excepte quan tingui algun camp que requereixi la introducció de contrasenya. Com usuari/a de la web et compromets  a fer sempre un ús correcte  de la mateixa i dels seus  continguts, respectant en tot moment la legalitat vigent i els drets propietat del seu titular, que es reserva el dret d’excloure l’accés a la seva web de tots aquells usuaris que actuïn de manera contrària a les presents condicions, la Llei, els Principis Generals del Dret i les Bones Costums.  En termes generals l’usuari/a haurà d’abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament o fer-ne un ús privat ,així com   transformar o modificar continguts  de la nostra web, o alterar-ne el software.

L’ Associació  ON EL TEATRE  BATEGA, es  reserva el dret a suspendre temporalment, i sense necessitat de preavís als usuaris, l’accés a la web per dur a terme tasques de millora i/o restauració. Nogensmenys s’intentarà fer aquestes accions en hores de baixa afluència a la mateixa, excloent-se cap mena de responsabilitat per part del TITULAR  coma conseqüència dels perjudicis que  aquesta  situació  et pogués ocasionar.

No et podem garantir l’absència  de “virus” i/o “malware”  a la nostra web, recorda que és obligació teva disposar de les eines  adequades per a la detecció  i neutralització d’aquests elements  i que en cap cas ens podrem fer responsables dels danys o perjudicis que aquesta situació et pogués ocasionar. També queden  exclosos de la nostra responsabilitat els danys i/o perjudicis derivats d’errors  o desconnexions de les xarxes de telecomunicacions.

3.-POLÍTICA D’ENLLAÇOS DE  TERCERS

És possible que la nostra web disposi d’enllaços a altres llocs o webs d’Internet. L’ informem que la nostra entitat no exerceix cap tipus de control  d’aquests llocs  i tercers, motiu pel que no assumirà cap mena de responsabilitat sobre els mateixos ni sobre els seus continguts, o els possibles  perjudicis que aquests tercers puguin ocasionar-li, així com tampoc  pot garantir-li  la disponibilitat tècnica, qualitat i fiabilitat d’aquests llocs web. La seva presència a la nostra web no significa que existeixi una relació mercantil de col·laboració o  associació de cap tipus entre aquests tercers i la nostra entitat, raó per la que les possibles relacions comercials que es poguessin produir es regiran per les condicions generals que, si s’escau, s’establiran  per el titular de la web  en un document  específic a aquest efecte, o pels pactes concrets que  es  puguin acordar  entre  les parts, i dels que l’ Associació ON EL TEATRE  BATEGA  se’n desvincula.

4.-PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL 

Els continguts de la nostra web son titularitat d’ Associació ON EL TEATRE BATEGA  o   bé li  han estat cedits pel seu legítim titular per al seu ús, com per exemple i només a títol enunciatiu i no exhaustiu,  es consideren contingut de la web les bases de dades, textos, marques, noms comercials, àudios, logotips, signes distintius, animacions, imatges, vídeos, dissenys, estructura de la plana web, etc. L’ús de la web pels usuaris no els atorga cap dret d’explotació de cap mena, ni la seva titularitat, sobre els seus  continguts, així com tampoc cap dret de propietat industrial i/o intel·lectual de la mateixa. Queda totalment prohibida la transformació, reproducció, explotació, distribució, comunicació pública i/o cessió, ja sigui a títol onerós o gratuït de qualsevol dels continguts de la web.

Associació ON EL TEATRE BATEGA fa expressa reserva davant dels usuaris i tercers de l’exercici  de quantes accions emparin els seus legítims drets de propietat intel·lectual i/o industrial.

5.-POLÍTICA DE  PRIVACITAT I TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

De conformitat amb  el que disposa la normativa sobre Protecció de Dades Personals, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament  Europeu  i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD), i la Llei Orgànica  3/2018,de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals,  a continuació trobaràs la informació bàsica de  la nostra política de privacitat que pots ampliar  a  https://www.onelteatrebatega.cat

Responsable Associació ON EL TEATRE BATEGA
Finalitat Gestió administrativa i comercial ( previ consentiment)  de les dades.
Legitimació Execució d’un contracte. Consentiment exprés.
Destinatari El responsable  i tercers col·laboradors , si existeix informació i consentiment previ.
Drets Accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació, oposició,  i altres.

6.- LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Els possibles conflictes relatius a aquesta web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat Espanyol i de la Comunitat Autònoma de Catalunya, essent els jutjats de BARCELONA  els únics competents per al seu coneixament. Tota persona usuària de la web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecta aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.Ú

Última actualització 23/11/2022

© 23/11/2022. Associació ON EL TEATRE BATEGA  . Tots els drets reservats.