placeholder

Avís Legal

El nom de l'domini www.teatresdeproximitat.cat, està enregistrat a favor de APUNTA TEATRE SCCL, amb C.I.F. F-63860068 i domicili social al C / Castillejos 179. Telèfon de contacte 626 87 13 56 i adreça de correu electrònic info@salaversusglories.cat

El web www.teatresdeproximitat.cat utilitza cookies per guardar la sessió i per l'anàlisi estadístic de Google analytics. Pots trobar més informació de les galetes en http://www.barcelona.cat/ca/cookies.htm ja que seguim els seus mateixos criteris. Tots els drets de propietat intel·lectual de l'contingut d'aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic, són propietat exclusiva de APUNTA TEATRE SCCL., O de tercers que han autoritzat l'ús d'aquests continguts a APUNTA TEATRE SCCL i és a qui li correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos. Tot aquest material està protegit per la legislació de protecció de la propietat intel·lectual i el seu ús indegut pot ser objecte de sancions, fins i tot penals d'acord amb l'article 270 de l'vigent Codi Penal. APUNTA TEATRE SCCL. no serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços o que provingui de fonts alienes. La presència d'aquests enllaços té una finalitat merament informativa. APUNTA TEATRE SCCL tampoc es responsabilitza el mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza. APUNTA TEATRE SCCL es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap responsabilitat per fer-ho.

Així mateix manifesta que els preus dels cursos, els horaris, grups, professors i el contingut en general, es publica com a mera informació, sent sempre vàlids les dades que es manifestin des de la secretaria de APUNTA TEATRE SCCL APUNTA TEATRE SCCL no garanteix l'absència de virus i d'altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers de l'usuari d'aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i per tant, no es responsabilitza dels perjudicis que es puguin produir per aquestes causes, ni dels danys derivats d'avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a APUNTA TEATRE SCCL .; de retards o bloquejos en l'ús d'aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de APUNTA TEATRE SCCL. APUNTA TEATRE SCCL. no garanteix la disponibilitat i continuïtat de l'funcionament del web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis. Els usuaris queden informats que la utilització dels sistemes electrònics de transmissió de dades i el correu electrònic no ofereixen garanties absolutes de seguretat. Respecte a la protecció de dades de caràcter personal, APUNTA TEATRE SCCL S.L donarà estricte compliment a la normativa vigent en cada moment i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l'usuari, per preservar la privacitat dels mateixos.

L'usuari de la web ha de saber que dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a APUNTA TEATRE SCCL a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús, d'acord amb el que estableixen els articles 5, 6, 11 i altres 2 concordants, de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. L'usuari del web que facilita dades de caràcter personal a APUNTA TEATRE SCCL. queda assabentat que podrà exercitar davant seu els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15 / 1999. Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, que es derivin de la prestació dels serveis continguts en aquesta pàgina web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola. Els usuaris d'aquesta pàgina web són conscients de tot el que s'ha exposat i ho accepten voluntàriament.