placeholder

Internacional

Internacionalització del teatre de proximitat català a Amèrica Llatina

L’any 2021 l’associació On el teatre batega inicia els primers contactes i trobades amb teatres de petit format a l’Amèrica Llatina, d’on sorgirà posteriorment el projecte d’internacionalització del teatre de proximitat català a Amèrica Llatina que ha començat a caminar el 2023 gràcies al Pla d’impuls del teatre 2023-2026, de la Generalitat de Catalunya.

El primer país on ha generat activitat el projecte ha estat l’Argentina, concretament a la ciutat de Buenos Aires i les sales de l’off de la ciutat. Buenos Aires compta amb al voltant de 280 espais escènics funcionant que representen l’escenari teatral més important del món iberoamericà.

El projecte d’internacionalització es planteja com un procés bidireccional on l’intercanvi, la cooperació i la creació es treballen des de la mirada del teatre de proximitat i inclou l’obertura de mercats, l’intercanvi en l’àmbit de l’exhibició, la col·laboració en la creació i la capacitació.

Aquest procés ens ha de permetre compartir des de realitats diferents i específiques de les arts escèniques, amb l’objectiu d’intercanviar i transmetre coneixement. Això s’aconsegueix aportant i posant en comú professionals, entitats, experiències, estratègies territorials, normatives i reglamentació.

Les sales que impulsem el projecte portem treballant des de fa molt temps per obrir aquest camí des de l’estímul, la necessitat i l’interès de teixir complicitats que trenquin distàncies i obrin noves oportunitats de desenvolupament creatiu i de gestió per als professionals, les companyies i les entitats vinculades al teatre de proximitat. La voluntat final és generar nous ponts de trobada i d’intercanvi entre Catalunya i Amèrica Llatina que es consolidin a través de relacions estables i a llarg termini.

El I  Pla d’impuls del teatre de Catalunya 2023 2026  és una iniciativa del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC), l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA), l’Associació de Companyies de Teatre Professional de Catalunya (CIATRE), l’Associació Professional de Teatre per a Tots els Públics (TTP), el Col·lectiu de Companyies de Teatre Independents de Catalunya, la Plataforma d’Arts de Carrer (PAC) i UNIMA Catalunya, que compta amb la col·laboració de l’Institut Ramon Llull (IRL) i el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) i la complicitat de diversos municipis, entitats i equipaments escènics de Catalunya.

Aquest pla d’impuls consta de 23 mesures específiques que tenen per objectiu impulsar projectes de suport a la creació i a la producció; millorar la difusió i generació de públics; impulsar la contractació; assegurar la formació i la capacitació; incentivar la recollida de dades i coneixement; i altres variables de sostenibilitat mediambiental i accessibilitat.